.

.

Всеки клиент има право да върне продукт в 14-дневен срок след получаването му без да посочва причина (чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите), освен в случаите описани в ал. 2 на чл. 55. Поръчката може да се върне като предварително клиента изтегли формулярът за рекламация и връщане на стока на "АВТО РАМБАЛДИ" ЕООД.

Приемаме обратно само продукти, които са в добър търговски вид и видимо не са използвани, експлоатирани, могат да бъдат приети като нова стока и не липсва касов бон. Отказани поръчки се изпращат обратно на адрес: България, обл. Варна, община Провадия, гр. Провадия 9200, ул. Цар Освободител N:107, вх. А, ет. 5, ап. 20.

На основание чл.55 от ЗЗП потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Разходите по транспортиране на стоката, предмет на рекламация или връщане са за сметка на клиента.

При проблем с качеството на продукта ние ще заменим продукта, направим отстъпка от цената или върнем платената сума, съгласно чл.124 от закона за Защита на потребителя.

Формулярът за рекламация и връщане на стока на xCar.bg изтеглете от тук.